28.05.2020 ÖID Vårmöte (OBS inte friidrott)

Kallelse till och föredragningslista för ÖIDs vårmöte

Tid: Torsdag 11.06.2020 kl. 19.00

Plats: Hotell Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby, Korsholm

 

 1. 1.      Mötets öppnande
 2. 2.      Konstaterande av stadgeenlighet
 3. 3.      Val av mötesordförande
 4. 4.      Val av sekreterare och två protokolljusterare
 5. 5.      Närvarande föreningar och deras röstetal
 6. 6.      Godkännande av föredragningslistan
 7. 7.      Distriktets och sektionernas verksamhetsberättelse för 2019
 8. 8.      Bokslutet 2019
 9. 9.      Revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande
 10. 10.  Fastställande av bokslut för 2019
 11. 11.  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
 12. 12.  Val av valutskott för höstmötet 2020
 13. 13.  Val av en medlem till Skidsektionens styrelse för 2020
 14. 14.  Övriga ärenden
 15. 15.  Avslutande av mötet
 16. 16.   

Bengt Beijar                                            

Distriktsordförande                                 

 

Efter mötet kommer hinder- och långdistanslöparen Camilla Richardsson från VIS att berätta om sig och sina kommande satsningar inom idrotten.

 

För serveringens skull, vänligen meddela på förhand om deltagande i mötet till ÖID ordförande Bengt Beijar per-epost, bengt.beijar@gmail.com eller per SMS till 050-5259788!


Alla nyheter


Gamla nyheter

 • Tryck här för att ladda gamla nyheter...

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan