20.01.2019 Friidrottsregler för barn 2019

Friidrottsregler för barn uppdaterades (1.1.2019).

Uppdateringen innehåller inte några stora ändringar, mera preciseringar av regler och deras tolkningar.
Denna gång görs inte något nytt regelhäfte utan materialet finns endast på distriktens och SFIs webbsidor.

  • Vid tolkning av friidrottsregler för barn strävar man efter att dessa inte skall vara dömande, utan mera instruerande. T.ex. om ett barns första kulstöt utförs annars helt rätt men den tävlande går ut ur ringen på ett felaktigt sätt och stiger på vita linjen kan stöten godkännas om man samtidigt ger instruktioner om hur man skall gå ut ur ringen. Om idrottaren gör samma fel i följande stöt underkänns prestationen.
  • Enligt de uppdaterade reglerna har idrottaren rätt att delta endast i en åldersklass i samma gren under tävlingen. I undantagsfall kan man tillåta att idrottaren tävlar "utom tävlan" i samma gren. Idrottaren får dock aldrig delta i en yngre klass än sin egen klass, inte ens "utom tävlan".
  • För sprintsträckor har reglerna preciserats med tillägget att man i speciella situationer kan placera två startande på samma löpbana.
    Ofta startas ett 400 m lopp från startbåge, åtminstone i de yngre åldersklasserna. Om man löper på egna banor genom kurvorna så får idrottaren inte löpa på den inre linjen.

Uppmuntran är önskvärt men att löpa bredvid är förbjudet.

  • I de uppdaterade reglerna för löpning uppmanas man heja på löparna, men att löpa bredvid en tävlande är inte tillåtet.

  • Vid oavgjord tävling i vertikala hopp (höjd-stav) avgörs segern inte genom omhoppning, utan segern delas.
  • Om idrottaren i stav klart hoppar över ribban, men staven river ribban när den faller mot hoppbädden så underkänns inte hoppet. Men om idrottaren inte släppt greppet om staven när den fäller ribban så underkänns hoppet.
  • Nytt är också att ett spjutkast där spjutet landar med bakre spetsen först skall mätas från märket efter spjutets bakre spets. Alla övriga kast mäts från spjutspetsens nedslagsmärke, aldrig från spjutets lindning.

De uppdaterade friidrottsreglerna för barn finns att ladda ner härifrån

Ingemar


Alla nyheter


Gamla nyheter

  • Tryck här för att ladda gamla nyheter...

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan