FM-Resultatgränser 2019

Finlands Friidrottsförbund
Tävlingsutskottet

 

Resultatgränser till utomhus FM tävlingar 2019
Fastslagna i tävlingsutskottet 27.2.2019
Ändringar sen senaste år med bold text


Startdatum för resultatgränserna är 1.5.2018

 

Kaleva spelen


ALLMÄNNA PRINCIPER

 1. I tävlingen bör man alltid följa IAAF:s regler.
 2. Mästerskapsreglerna följs normalt t.ex. vad gäller nedre åldersgräns.
 3. Resultat bör uppnås i tävling som arrangeras av till SUL hörande förening, tävlingen skall ha annonserats på kilpailukalenteri.fi för att vara statistikduglig, (föreningstävling duger inte), eller finnas med i internationella tävlingskalendern.
 4. I löpgrenar godkänns inte resultat från s.k. mix-tävlingar med undantag av 5 000 m och 10 000 m i tävlingar där inte draghjälp ges av andra könet.
 5. Vindresultat godkänns inte. Undantag utgör mångkamperna där också vindresultat godkänns som resultatgräns.
 6. För löpsträckor upp till 800 m godkänns endast eltider.
 7. Resultat gjorda i samma grenar inomhus godkänns också.
 8. För 5000 och 10000m räcker uppnådd resultatgräns på en av sträckorna.
  Observera: för rankinglistan duger inte alternartivt resultat från annan sträcka.


RANKING PRINCIPER

 1. För varje gren finns ett bestämt antal idrottare som eftersträvas (bilaga 1)
 2. Deltaganderätt erhåller alla som klarat gränserna till Kaleva spelen 2019 under tiden 1.5.2018 - 24.7.2019 (bilaga 2)
 3. Om resultatgränsen inte uppnåtts, men idrottaren har, under tiden 1.1.2019 -24.7.2019, uppnått den minimigräns som finns nämnd i bilaga 3, kan idrottaren anmäla sig, via "kilpailukalenteri", till en s.k. ”väntelista”. Denna väntelista utgör den ranking från vilken idrottare ges deltaganderätt upp till önskat antal. Anmälningsavgiften returneras ifall idrottaren inte ges rätt att delta i tävlingen.
 4. I fall där idrottare inte ämnar delta i den gren, till vilken hen klarat resultatgränsen och är anmäld, måste detta meddelas till arrangören genast.
 5. I mångkamper, gång och för 10 000 m löpning kan minimigränsen uppnås under tiden 1.5.2018 – 24.7.2019.
 6. Deltaganderätten enligt rankingen slås fast och delges 26.7.2019, efter att anmälningstiden löpt ut 24.7.2019.
 7. Ställningen kan följas i realtid på tilastopaja.fi
 8. Juryn har möjlighet att ge deltaganderätt på begäran om särskilda skäl föreligger.
 9. Dessutom beaktas möjligheten att utnyttja uppnådda resultatgränser i ersättande grenar i den utsträckning som omnämns i mästerskapsreglerna från 1.4.2014. Resultat gjorda på 10000m landsvägslopp godkänns inte. (enl.beslut i tävlingsutskottet 2.3.2016)
 10. Noggrannare anmälningsinstruktioner finns på arrangörens hemsida.

 


ÖNSKAT ANTAL IDROTTARE Bilaga 1

I följande lista finns önskat antal idrottare per gren i Kaleva spelen 2019

Herrar Gren Damer
24 100 m 24
27 200 m 27
24 400 m 24
27 800 m 27
14 1500 m 14
20 5000 m 20
20 10 000 m 20
24 110 m häck / 100 m häck 24
24 400 m häck 24
16 3000 m hinder 16
24 höjd 24
24 stav 24
24 längd 24
24 tresteg 24
20 kula 20
20 diskus 20
20 slägga 20
20 spjut 20
18 mångkamp 24

 

För tävlingsgång anges inget önskat antal idrottare

 


RESULTATGRÄNSER Bilaga 2

Resultatgränser till Kaleva spelen 2019 
(Bold=ändrade sen 2018)

Herrar Gren Damer
     
10.78 100 m 12.00
21.85 200 m 24.90
49.55 400 m 56.30
1:55.00 800 m 2:13.00
3:51.70 1500 m 4:32.20
15:00.00 5000 m 17:30.00
32:00.00 10 000 m 38:00.00
15.40 110 m häck / 100 m häck 14.25
55.25 400 m häck 63.00
9:40.00 3000 m hinder 11:20.00
1.99 höjd 1.74
4.80 stav 3.60
7.25 längd 5.90
14.50 tresteg 12.10
15.65 kula 13.00
50.20 diskus 45.50
62.50 slägga 57.00
73.00 spjut 49.50
6100 mångkamp 4500

 

Resultatgränser löpning 3000m (ersättande gren för 5000m)

Herrar Gren Damer
8.30,00 3000 m 10.05,00

 

 

Resultatgränser tävlingsgång

Herrar Gång Damer
- 3000 m 15.30,00
23.30,00 5000 m 26.30,00
49.30,00 10 km/10 000 m 55.00,00
1.42.00 20 km/20 000 m 1.58.00
2.43.00 30 km -
4.45.00 50 km -

 


Minimigränser Bilaga 3

Om antalet anmälda idrottare som klarat resultatgränsen är färre än önskat, så kompletterar man antalet på basen av rankingen, dock under förutsättning att följande minimiresultat har avklarats inom utsatt tid.
(Bold=ändrade sen 2018)

 

Herrar Gren Damer
11.00 100 m 12.30
22.40 200 m 25.40
50.10 400 m 58.20
1:57.20 800 m 2:16.50
4:00.00 1500 m 4:42.00
15:30.00 5000 m 18:30.00
33:00.00 10 000 m 40:30.00
16.50 110 m häck / 100 m häck 14.90
60.00 400 m häck 67.00
10:10.00 3000 m hinder 12:30.00
1.90 höjd 1.65
4.60 stav 3.30
6.90 längd 5.65
13.60 tresteg 11.70
14.70 kula 11.80
45.00 diskus 40.00
57.00 slägga 49.00
68.00 spjut 43.00
5500 mångkamp 4000

 


H/D 22-19-17-16-klassernas FM-tävlingar

Inga resultatgränser.

 

I bangång används följande tidtagningsgränser:

H22/19 10000 m 1h 10min
D22/19 5000 m 35min
H17/16 5000 m 35min
D17/16 5000 m 35minI resultatlistorna publiceras endast de idrottare vars tider underskrider nämnda gränser.
Denna gräns beskriver hur länge tidtagningen hålls igång på de olika sträckorna. För att få placering och tid i resultatlistan måste idrottaren komma i mål inom denna tid.


 

P/F 15-14-klassernas FM-tävlingar

 

Resultatgräns är åldersklassens egna A-klass resultat.
Obs! Inga resultatgränser för mångkamper i dessa åldersklasser.

 

Deltagande i lagtävling: Som resultatgräns för dessa åldersklassers lagtävling gäller årets B-klass multiplicerat med två. Exempel: Om B-klass i höjd är 141 cm så är resultatgränsen för deltaganderätt i lagtävling 282 cm. Föreningen kan också anmäla en reserv, i varje gren, som deltar i lagtävlingen. Alla deltagare bör dock minst ha klarat C-klass resultat i grenen. (Inga resultatgränser i mångkampens lagtävling)

 

  A B C     A B C
POJKAR 15         FLICKOR 15      
                 
100 m 12.30 12.85 13.80   100 m 13.40 13.95 14.80
300 m 40.60 43.00 45.50   300 m 44.70 46.80 49.50
800 m 2:16.00 2:26.00 2:36.00   800 m 2:33.00 2:43.00 2:53.00
2000 m 6:45.00 7:10.00 7:40.00   2000 m 7:40.00 8:10.00 8:40.00
100 m häck 15.80 16.80 17.80   80 m häck 13.10 13.95 14.90
300 m häck 45.00 47.00 50.00   300 m häck 49.50 52.00 54.50
1500 m hinder 5:35.00 6:00.00 6:35.00   1500 m hinder 6:20.00 6:45.00 7:20.00
höjd 1.62 1.50 1.38   höjd 1.49 1.39 1.26
stav 2.70 2.45 2.10   stav 2.20 1.95 1.60
längd 5.50 5.00 4.40   längd 4.90 4.50 3.90
3-steg 11.20 10.30 9.40   3-steg 10.20 9.50 8.60
kula 12.40 10.50 9.30   kula 10.20 9.40 8.40
diskus 36.00 32.00 27.00   diskus 28.00 24.00 19.00
slägga 36.00 31.00 25.00   slägga 32.00 26.00 21.00
spjut 48.00 42.00 33.00   spjut 34.00 29.00 23.00
3000 m gång 18:30.00 20:00.00 22:00.00   3000 m gång 19:30.00 21:00.00 23:00.00
                 
                 
  A B C     A B C
POJKAR 14         FLICKOR 14      
                 
100 m 12.70 13.35 14.40   100 m 13.55 14.15 14.90
300 m 42.00 44.60 47.30   300 m 45.50 47.70 50.50
800 m 2:21.00 2:31.00 2:43.00   800 m 2:34.00 2:44.00 2:58.00
2000 m 7:00.00 7:30.00 8:10.00   2000 m 7:45.00 8:15.00 8:50.00
100 m häck 16.60 17.60 18.80   80 m häck 13.35 14.40 15.60
300 m häck 46.00 48.00 51.00   300 m häck 50.00 52.50 55.00
1500 m hinder 5:50.00 6:15.00 6:50.00   1500 m hinder 6:30.00 6:55.00 7:30.00
höjd 1.56 1.44 1.31   höjd 1.47 1.38 1.24
stav 2.60 2.30 1.90   stav 2.10 1.85 1.50
längd 5.15 4.65 4.10   längd 4.80 4.45 4.00
3-steg 10.20 9.40 8.50   3-steg 9.90 9.10 8.10
kula 11.20 9.80 8.60   kula 9.80 8.80 7.70
diskus 33.00 27.00 21.00   diskus 26.00 22.00 17.00
slägga 33.00 26.00 20.00   slägga 30.00 25.00 20.00
spjut 42.00 36.00 30.00   spjut 32.00 27.00 21.00
3000 m gång 19:30.00 21:00.00 23:00.00   3000 m gång 20:30.00 22:00.00 24:00.00

 FM-stafett


I följande gren används tidtagningsgräns:
H/D 3x3000 m gång      60 min


I resultatlistorna publiceras endast de lag vars tider underskrider nämnda gränser.
Denna gräns beskriver hur länge tidtagningen hålls igång på de olika sträckorna. För att få placering och tid i resultatlistan måste laget komma i mål inom denna tid.


FM-landsvägsgång


I följande gren används tidtagningsgräns:


Herrar 30 km 3h 15min
Damer 20 km 2h 20min
H22/19 20 km 2h 20min
D22 20 km 2h 20min
D19/17 10 km 1h 15min
H17 10 km 1h 15min

 

I resultatlistorna publiceras endast de lag idrottare vars tider underskrider nämnda gränser.Denna gräns beskriver hur länge tidtagningen hålls igång på de olika sträckorna. För att få placering och tid i resultatlistan måste idrottaren komma i mål inom denna tid.

 


 

FM-maraton

Resultatgränserna måste vara uppnådda på maraton, eller på halvmaraton, på officiellt uppmätt sträcka.

  Halvmaraton   Maraton
Herrar 1:17.00   2:51.00
Damer 1:33.00   3:30.00

 För övriga FM tävlingar 2019 används inte resultatgränser.

 
IS/01032019

 

 

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan