Instruktion för betalning av friidrottslicens 2019

FRIIDROTTSLICENS 2019

Betalningsanvisning för friidrottslicens

Enligt beslut av Finlands Friidrottsförbundsfullmäktige så är friidrottslicens obligatorisk i alla officiella friidrottstävlingar i Finland.

Vid betalning måste det personliga referensnumret användas! (Referensnumret från år 2018 får inte användas). Detta fås från nätbetalningstjänsten. Ifall rätt summa eller referensnumret inte används, kommer idrottarens namn inte med på listan över betalda licenser.

Allmän överblick över betalning via nätbetalningstjänst

Via nätbetalningstjänsten för FI-licensen fyller man i idrottarens personuppgifter och föreningens namn
(personnummer/signum är inte obligatoriskt) och för en minderårig hans / hennes vårdnadshavares namn och e-postadress (kommert att bli obligatorisk). Dessutom görs en licens för idrottaren för säsongen 2019.
Föreskrifter visas på skärmen.

Efter detta kan man skriva ut en betalningsanvisning med referensnummer, eller också betala licensen via standardbetalningstjänsten under en och samma förbindelse. (Detta kräver att betalaren har ett bankavtal som möjliggör betalning över nät). Ifall här beskrivna åtgärd inte lyckas så kan man anteckna bankkontonumret och referensnummern direkt från skärmen, och betala som normal betalning till bank.

Licensuppgifter

Licensuppgifterna sparas i friidrottslicensregistret från vilket dessa överförs till kilpailukalenteri.fi-tjänsten, tävlingsarrangörer (även till resultatservice tjänsten), Tilastopaja samt vid behov till försäkringsbolaget, som tillhandahåller försäkringen, för kontrall av giltighet. 

Uppdatering av Friidrottsregitrets registerbeskrivning pågår för att detta skall uppfylla sekretesspolicyn i den nya datasekretess-lagen. I den nya beskrivningen förklaras noggrannare hur uppgifterna behandlas och var de används. Förklaringarna kommer även att visa hur uppgifterna får användas för att uppfylla de rättsliga aspekterna.

Personuppgifter

Till föreningarnas uppgift hör att uppdatera de egna medlemmarnas uppgifter; namn, födelsetid och adress. Endast föreningsbyten sköts av SUL.

Betala licensen

Via denna länk kan du betala friidrottslicensen .
Efter att betalning skett syns namnet på listan med betalda licenser efter 2-3 bankdagar.

För att kunna se listan med betalda licenser krävs användarrättigheter. Uppgifter om dessa har sänts till föreningarna. Uppgifter om giltighetstid ges av idrottarens egen förening.  Frågor vid problem kan sändas till lisenssit[at)sul.fi. Skanna kvittot, sänd det tillsammans med uppgifter om förening, namn på licensinnehavaren samt en kort förklaring.  För returnering av avgifter debiteras en behandlingsavgift om 10 €.

Föreningarnas användarrättigheter

Föreningarna kan betala och föra in de egna licensidrottarna i friidrottsregistret.
I sådana fall kan föreningen betala en "klumpsumma" och registrera de idrottare för vilka betalningen skett.
Föreningen behöver användarrättigheter till friidrottsregistret, för att få tillgång till buntlicensfunktionen.
Man kan fråga efter användarrättigheter hos Finlands Friidrottsförbund. Betalningsinstruktion kan laddas från registret ”järjestösäännöt/ohjeet”.

Länk till friidrottsregistret: https://www.yleisurheilurekisteri.fi/

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan