Deltagande i två grenar-utebli, 2015-1

SULs tävlingsutskott beslöt i början av år 2015 följande:

Om en idrottare i en FM tävling samtidigt deltar i två grenar och han lämnar bort från en gren till vilken han är bekräftad, så mister han också resultatet i den gren han deltar i.
Tävlingsutskottet preciserar härmed IAAFs regel 142.4 så att den gäller endast FM tävlingar.

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan