Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsidé:

 • att tillsammans med medlemsföreningarna skapa goda förutsättningar för de österbottniska friidrottarna att utöva sin verksamhet

Vision:


 • att antalet utövare av friidrott självmant ökar till följd av att verksamheten är attraktiv i våra föreningar
 • att ÖID-Friidrott behåller ledarpositionen i landet vad gäller Ärevarvsinsamling

 

Mål 2017 och framåt:

 • att fortsätta erbjuda goda förutsättningar för träning på alla nivåer
 • att medverka till att värdetävlingar fås till distriktet
 • att medverka till föreningssamarbete inom träning
 • att förbättra friidrottens synlighet i massmedierna
 • att fortsätta ledarutbildningen och – rekryteringen
 • att fortsätta det internationella tävlingsutbytet
 • att deltaga i projektet ”Talangjakten – utveckling av träningsverksamheten med FSI/SFI”
 • att fortsätta samarbetet skolor-friidrotten

 

Verksamhet 2017

Administration

 • Vårmöte i april månad
 • Höstmöte med parlament före utgången av november månad
 • Styrelsesammanträden enligt behov
 • Sektions/utskotts möten enligt behov
 • Information till SFI, regionen  och SUL
 • Information till föreningar
 • Massmedia kontakter
 • Tävlingskalender i pappersformat
 • Hemsida

Utbildning

 • Föreningsledar- och barnledarutbildning i samarbete med SFI, FSI och SUL
 • Utbildning av tävlingsarrangörer
 • Friidrottsdomarutbildning
 • Gångdomar-, och gångtränarutbildning
 • Speakerutbildning
 • Starterutbildning
 • Målkamerautbildning
 • Resultatserviceutbildning
 • Föräldrahandledning i samarbete med föreningarna
 • Fortbildning av lärare i friidrott
 • Framtidsgruppen en gång på hösten och två gånger på våren fredag till söndag för åldersklasserna 12-13 och 14-18
 • Talangjakten-projektet för 14-18 åringar ( i samarbete med FSI)
 • Sommarläger för framtidsgruppen
 • Grengruppsträningarna (13-17 år), Vasanejden, Jakobstadsnejden o Sydösterbotten
 • 7-tusan läger i samarbete med SFI 3 ggr
 • Grengruppsansvariga tränare i samarbete med SFI
 • Distriktträningschef (DTC)
 • Tävlingsutskott
 • DM/ regionmästerskap inom – o utomhus
 • Regiontävlingar (ot)
 • KP-ÖID distriktskamp för 15-17 åringar, utomhus
 • Klubbkamper
  • SFI-serien
  • Vattenfall cup
 • Internationellt tävlingsutbyte för juniorer och äldre

Träningsverksamhet

 • Framtidsgruppen en gång på hösten och två gånger på våren fredag till söndag för åldersklasserna 12-13 och 14-18
 • Talangjakten-projektet för 14-18 åringar ( i samarbete med FSI)
 • Sommarläger för framtidsgruppen
 • Grengruppsträningarna (13-17 år), Vasanejden, Jakobstadsnejden o Sydösterbotten
 • 7-tusan läger i samarbete med SFI 3 ggr
 • Grengruppsansvariga tränare i samarbete med SFI
 • Distriktträningschef (DTC)

 

Tävlingsverksamhet

 • Tävlingsutskott
 • DM/ regionmästerskap inom – o utomhus
 • Regiontävlingar (ot)
 • KP-ÖID distriktskamp för 15-17 åringar, utomhus
 • Klubbkamper
  • SFI-serien
  • Vattenfall cup
 • Internationellt tävlingsutbyte för juniorer och äldre


Övrigt

 • Ärevarvsinformation samt ärevarvet
 • Säsongavslutning
 • ÖID föreningar premieras på höstmötet
 • Medlemskap / Representation
  • ÖID
  • SUL
  • SFI:s friidrottsråd
  • Västra Finlands idrottsråd

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan