Banlottning för hallar

Banlottning för sprintsträckor i hallar med olika långa banvarv

 

SUL:s tävlingsutskott beslöt 23.5.2006 (uppdaterat 9.11.2016), på förslag av träningsutskottets styrgrupp, om hur banlottningen skall göras i våra hallar med olika storlekar. Konstaterades att i mindre hallar med kortare banor, 200 m eller kortare, så ger IAAF:a regel 215 klart besked om hur banorna lottas.
I Finland finns dock en del hallar vars banvarvslängd är 300/400 m långa. För dessa hade VJR föreslagit lite avvikande lottningsförfarande. Utskottet godkände förslaget och beslöt att detta förfarande gäller i alla nationella halltävlingar.

 

Löpsträckorna indelas i två grupper:  200 m och "övriga". Till gruppen "övriga" hör 300 m, 300/400 m häck, 400 m och 4 x 1 varv. Rankingen används genast från första försöksomgång för banlottningen.

 

Små hallar;  200 m och under  (IAAF:s regel 215):

Banornas antal;  sträckor

Tävlandes ranking

Banor att lotta

 

 

 

6 banor  -  alla sträckor

1 - 2

5 och 6

 

3 - 4

3 och 4

 

5 - 6

1 och 2

 

 

 

5 banor  -  alla sträckor

1 - 2

4 och 5

 

3 - 4

2 och 3

 

5

1

 

 

 

4 banor  -  alla sträckor

1 - 2

3 och 4

 

3 - 4

1 och 2

 

 

 

Undantag, Åbo Kuppis

 

 

4 banor - alla sträckor

1 - 2

2 och 3

 

3 - 4

1 och 4

 

Mellanstora hallar; ca. 300 m:s längd:

Banornas antal;  sträckor

Tävlandes ranking

Banor att lotta

 

 

 

6 banor  -  200 m

1 - 2

5 och 6

 

3 - 4

3 och 4

 

5 - 6

1 och 2

 

 

 

6 banor - "övriga" sträckor

1 - 2

4 och 5

 

3 - 4

3 och 6

 

5 - 6

1 och 2

 

 

 

5 banor  -  alla sträckor

1 - 3

3, 4 och 5

 

4 - 5

1 och 2

 

 

 

4 banor  -  alla sträckor

1 - 2

3 och 4

 

3 - 4

1 och 2

 

Stora hallar;  400 m:s banvarv:

För 400 m:s hallar används samma princip som för tävlingar på utomhusarena, mao så lottas de bästa till de mittersta banorna och övriga  på de yttre och de inre, och vid behov anpassat till banornas antal.

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan