Presentation av ÖID Friidrott r.f.

ÖID Friidrott är en takorganisation för friidrottsföreningarna (21 st) i svenska Österbotten. ÖID Friidrott är både en registrerad förening och en sektion inom Österbottens Idrottsdistrikt. ÖID Friidrott ingår i SFI-familjen tillsammans med systerdistrikten Nylands-Åbolands Idrottsdistrikt och Ålands Idrottsdistrikt. På nationell nivå är ÖID Friidrotten en del av Finlands Friidrottsförbund (SUL) och ingår i Västra regionen tillsammans med Eteläpohjanmaa (EPU), Keski Suomi (KS) och Keski Pohjanmaa (KP).

ÖID Friidrotts verksamhetsidé är att tillsammans med medlemsföreningarna skapa goda förutsättningar för de österbottniska friidrottarna att utöva sin verksamhet på sitt eget modersmål.

Till ÖID Friidrotts uppgifter hör att koordinera tävlingsverksamheten (distriktsmästerskap, regionmästerskap, nationella tävlingar, distriktskamper, föreningskamper och öppna områdestävlingar) i distriktet. ÖID Friidrott arbetar aktivt med att få FM och internationella tävlingar till distriktet. Tränings- och skolningsverksamheten sköts tillsammans med SFI. ÖID Friidrott sköter utbildningen av friidrottsdomare, starters, målkamera användare och speakers.

Inom ÖID Friidrott fanns det 1336 licensierade idrottare 2015 från knatteåldern till senioridrottare. ÖID Friidrott har några framgångsrika idrottare med målsättning att delta i EM 2016 och o OS i Brasilien, samt flera landslagsidrottare.

ÖID Friidrott har en budget på 51.920 € för år 2016.
De viktigaste inkomstkällorna är Ärevarvet och intäkter från annonsförsäljning samt projektbidrag från ÖID.

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan