Budget 2016

       

ÖID friidrott,
Budget 2016

 
           
         

BUDGET

          2016
    Intäkter      
        Tävlingskalender/försäljning 2000,00
        Tävlingskalender/annonser 4000,00
        Juniorturne 1500,00
        Sommarläger 2000,00
        Framtidsgruppen 15000,00
        Medlemsavgifter 950,00
        Ärevarvet 10500,00
        Ränte-/dividendintäkter 3500,00
        Övriga intäkter 0,00
    Summa intäkter     39 450,00
    Kostnader      
        Tävlingsverksamhet kostn. 1500,00
        DM-medaljer 5500,00
        Priser 300,00
        Resebidrag, utländska tävlingsresor 1500,00
        Kostnader juniorturné 6000,00
        Tävlingskalendern 3500,00
        Sommarläger 3000,00
        Framtidsgruppen 18000,00
        7-tusan verksamhet 6500,00
        Resebidrag, tränare 1500,00
        Grengruppstränare 0,00
        Skolning 300,00
        Stipendier 500,00
        Försäkringar 200,00
        Möteskostnader 200,00
        Resekostnader 1500,00
        Möteskostnader 200,00
        Gåvor och uppvaktningar 200,00
        Bankkostnader 320,00
        Träningscenter 2600,00
        Projekt 0,00
        Övriga kostnader 300,00
      SUMMA kostnader   51 920,00
  SUMMA ordinarie verksamhet       -12 470,00
    Allmänna understöd      
        Verksamhetsbidrag/SUL 2970,00
        Bidrag/ÖID 9500,00
  SUMMA understöd       9 470,00
Periodens överskott/underskott         0,00
Balanseras mot tidigare års överskott   0,00

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan