Ärevarvet 2014 i ÖID

Ärevarvet / ÖID 2014

Hittills insamlat i ärevarvet 2014    -    198 679 €    (19.6.2014)

Förening IF Drott, Resultat 13.629 €
Kontaktperson Christer Strandvall
E-mail strandvall.christer@multi.fi
Plats Centralidrottsplan
Datum 19.5
Tid 19.00

Förening IK Falken 44.539,38 €
Kontaktperson Christer Aspfors
E-mail christer.aspfors@multi.fi
Plats Pedersöre idrottscentrum
Datum 25.5
Tid 14.00

Förening Vasa IS  13.217,00 €
Kontaktperson Tom Gullberg
E-mail tom.gullberg@abo.fi
Plats Karlsplan
Datum 26.5
Tid 18.30

Förening IF Nykarlebynejden  31 827,00 €
Kontaktperson Raoul Carlstedt
E-mail raoul.carlstedt@multi.fi
Plats Skogsvallen
Datum 2.6
Tid 19.00

Förening Malax IF  8 571,00 €
Kontaktperson Kent Söderlund
E-mail kent.soderlund@netikka.fi
Plats Pixne idrottscentrum
Datum 2.6
Tid 19.00

Förening IF VOM   4000,00 €
Kontaktperson Hasse Storblund
E-mail hasse.storlund@netikka.fi
Plats Vörå idrottsplan
Datum 9.6
Tid 19.00

Förening IF Åsarna  14 566,00 €
Kontaktperson Pia Björkqvist
E-mail pia.bjorkqvist@edu.kokkola.fi
Plats Nedervetil idrottsplan
Datum 4.6
Tid 19.00

Förening Gamlakarleby IF 21 020,00
Kontaktperson Jana Holm
E-mail jana.holm@centria.fi
Plats Kyrkbackens idrottsplan
Datum 4.6
Tid 18.00

Förening Larsmo IF 20 352,00 €
Kontaktperson Siv Hellström
E-mail siv.hellstrom@multi.fi
Plats Larsmo idrottspark
Datum 5.6
Tid 18.30

Förening IF Femman   6 596,00 €
Kontaktperson Pia-Sund Heinonen
E-mail piasundheinonen@hotmail.com
Plats Smedsby / Centralidrottsplan
Datum 9.6
Tid 18.30

Förening IF Kraft     8 155,00 €
Kontaktperson Eva-Lis Mård
E-mail elmard@narpes.fi
Plats Mosedal
Datum 17.6
Tid 19.00

Förening IF Länken   10 750,00
Kontaktperson Kimmo Eränen
E-mail eranen@netti.fi
Plats Lappfjärds idrottsplan
Datum 17.6
Tid 19.00

Förening Pörtom SK  1456,00 €
Kontaktperson Eva-Lis Mård
E-mail elmard@narpes.fi
Plats Pörtom
Datum 18.6
Tid 19.00

 

Ärevarvet 2013

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan