FM-tävlingscirkulation 2016-2020

FM-tävlingarnas områdesvisa cirkulation 2016 – 2020
(Godkänt i SULs fullmäktige 24.11.2012)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FM-stafett Sydöst Västra Södra Sydväst Östra Västra Sydöst
FM-terräng Sydväst Södra *) Västra Sydöst Sydväst Södra Västra
FM-hall H/D Norra Södra *) Sydväst Västra Södra Norra Sydväst
FM 22/19 Västr/Sydv Sydv/Östra Sydöst Västra Sydväst Södra Norra
FM 17/16 Sydöst Västra Norra Östra Södra Sydväst Västra
FM 14-15 Sydväst Norra Södra Sydväst Västra Sydöst Sydväst
FM-hall 22-19-17 Södra Sydväst Sydväst Södra Västra Östra Södra
FM-mångkamp, juniorer Västra Sydväst Östra Södra Norra Västra Sydväst
               
Västra= Mellersta-Finland KS, Österbotten ÖID, Syd-Österbotten EPU, Mellersta-Österbotten KPUtanför cirkulationsprogrammet finns dessutom FM i landvägsgång, FM i landsvägslöpning, FM i maraton och Hall-FM i mångkamp. Även Kaleva spelen är numera utanför den områdesvisa cirkulationen. Alla dessa FM tävllingar står fritt att söka, oberoende av område och distrikt.

Tävlings- och anläggningsutskottet kordinerar dessa tävlingar med undantag av Kaleva spelen. Vid valen av arrangör för dessa tävlingar så strävar man till att speciellt landsvägsgrenarna ordnas tillsammansmed någon annan välinarbetad tävling. Dessutom strävar man till en så rättvis spridning som möjligt.

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan