Internationella tävlingsmöjligheter för SFI-friidrottare

 

SFI-Friidrott har tillsammans med ÖID-Friidrott och NÅID-Friidrott beslutit fortsätta med att möjliggöra internationella tävlingsmöjligheter för förbundets och distriktens allra bästa friidrottare. Det betyder att totalt 50-60 SFI-friidrottare i åldern 18 år och äldre (16 år och äldre för distriktens del) kan beredas möjlighet till internationellt tävlande.

Satsningen förutsätter en självfinansierings-del av idrottaren eller dennes förening. SFIs/distriktens ekonomiska stöd kan vara högst 200/150 euro/idrottare/år. Friidrottare som kommer ifråga för denna internationella tävlingsmöjlighet, är idrottare av mycket god nationell klass och med visad ambition för att ytterligare utvecklas. 

Intresserade idrottare som hör till elit-grupp i sjutusansystemet bes vänligen kontakta Petra tel: +358 44 329 0933 eller petra.stenman@idrott.fi. Petra ger information om fortsatt tillvägagångssätt.

Övriga idrottare som inte hör till elit-grupp kan vända sig till distriktet för mera information om ansökan. 

Bra vore det om idrottaren redan innan samtalet till Petra söker reda på alternativa internationella tävlingar och lämpliga tävlingsdatum. Själva resan och eventuell inkvartering ordnar den tävlande själv (om inte tävlingsarrangören eller distriktet gör det).SFI/Friidrottsrådet
NÅID-Friidrott/styrelsen
ÖID-Friidrott/styrelsen

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan