Klassificering av idrottare

Klassificering av idrottare görs enligt uppnått resultat på utomhusbana.

Klassificering av herrar och damer (SM-Stormästare-, M-mästare-, A-, B och C-klass).

När en idrottare uppnått klassiceringsgräns i någon gren så anses han höra till den klassens idrottare. De olika klassernas resultatgränser klargörs i följande tabeller för damer och herrar. FFF:s tävlingsutskott fastställer årligen dessa
gränser.

Klassificering i ungdomsklasserna (A-, B- och C-klass)

  • Till H22- och D22-klasserna hör alla de idrottare som under kalenderåret fyller 22, 21 eller 20 år.
  • Till H19- och D19-klasserna hör alla de idrottare som under kalenderåret fyller 19 eller 18 år.
  • Till H17- och D17-klasserna hör alla de idrottare som under kalenderåret fyller 17 år eller är yngre än så.

De olika klassernas (A-, B- och C-klasser) resultatgränser klargörs i de enligt klasser indelade tabeller, vilka FFF:s tävlingsutskott årligen fastställer.

Klassificering av staffettlag
För stafettlag finns egen klassificering, vilka föreningarna kan använda för egna jämförelser och i statistik. En idrottare får inte förekomma i olika lag på samma sträcka.

Godkända resultat
För klassificering godkänns sådana resultat som är gjorda i tävlingar som på förhand beviljats av distrikt eller FFF. Resultaten bör vara gjorda i godkända förhållanden. Stormästar- och mästarklass resultat godkänns dock endast i sådana fall att förhållandena uppfyller kraven för Finskt rekord.

Resultat gjorda i tävlingar som inte underlyder Finlands friidrottsförbund godkänns som A-, B- och C-klassresultat endast om domarna som fungerat på tävlingen är registrerade av distrikt eller FFF och om förbund eller distrikt på förhand godkänt tävlingen som klassificeringsduglig.

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan