04.01.2010 Startregler fr.o.m. 1.1.2010

Påminnelse om den nya startregeln fr.o.m. 1.1.2010

Regel 162.7 lyder nu: ”Utom i mångkamp skall varje tävlande som är skyldig till en felaktig start diskvalificeras”. Denna s.k. nolltolerans gäller klasserna 14 år och äldre.

I mångkamp (14 år och äldre) gäller som tidigare att en felaktig start per start är tillåten. Vid omstart diskvalificeras den/de löpare som är skyldig(a) till den felaktiga starten.

Barnreglerna (gällande klasserna 13 år och yngre) har inte ändrats: Där diskvalificeras löparna efter två personliga, felaktiga starter. Detta gäller även i mångkamp.

För veteraner tillämpas den tidigare regeln, dvs. med undantag av mångkamper tillåts endast en felaktig start per heat. Vid följande startförsök diskvalificeras varje tävlande som gjort en felaktig start.
I mångkamp diskvalificeras löparna efter två personliga, felaktiga starter.
Undantag: I internationella tävlingar som arrangeras i Finland (Hall-NM Jyväskylä, NM Villmanstrand och Hall-VM Jyväskylä) sker diskvalificering först efter en andra personlig, felaktig start. (Detta sagt med reservation för eventuella ändringar.)


Alla nyheter


Gamla nyheter

  • Tryck här för att ladda gamla nyheter...

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan