11.02.2020 ÖID friidrott r.f. Vårmöte 2020

ÖID friidrotts rf:s vårmöte hålls den 16.3 i Vörå.

Möteskallese sänd till föreningarnas kontaktpersoner vecka 10

Inger Nabb

ordförande

Kallelse till  ÖID friidrott rf:s vårmöte den 16.3.2020  kl. 18.30, Norrvalla, Vörå

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Mötets konstituering;

val av mötesordförande

val av mötessekreterare

val av två protokolljusterare

val av två rösträknare

§ 3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet

§ 4. Konstateras de närvarande medlemmarna, samt deras befullmäktigade representanter

§ 5. Antagande av föredragningslistan

§ 6. Presenteras och behandlas verksamhetsberättelsen, bokslutet samt verksamhetsgranskarnas berättelse

§ 7. Besluts om fastställelse av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarspersoner

§ 8. Besluts om de åtgärder som bokslutet förutsätter

§ 9. Behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen

§ 10. Behandlas övriga ärenden som mötet enhälligt besluter uppta till behandling, dock inte ärende som berör § 14 i dessa stadgar

§ 11. Mötets avslutande

 

Vasa den 23.2.2020

 

INGER NABB

Inger Nabb

ordförande

 

.

 


Alla nyheter


Gamla nyheter

  • Tryck här för att ladda gamla nyheter...

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan