31.03.2019 KOMPLETTERING AV UPPGIFTER- TÄVLINGSANSÖKNINGAR

 

Föreningarna ombeds senast den 7.4 komplettera sina tävlingansökningar med uppgifter om

  • grenar, åldersklasser
  • uppgifter om anmälningarna,
  • anmälningsavgift och kontonummer 
  • uppgifter om kontaktperson och resultatservice
  • annan för tävlingen relevant information

Kompletteringarna sänds till Jan- Erik Bergman, janerikbergman51@gmail.com. Föreningar som i ansökningsskedet uppgivit alla uppgifter behöver inte lämna in något.

Uppgifter om tävlingarna matas in på ÖID:s hemsida och utgör information i Tävlingskalendern.

På föreningen ankommer att mata  in tävlingen på Kilpailukalenteri så snart som möjligt. Instruktioner fås av Inger Nabb inger.nabb@edu.vaasa.fi 

Tävlingsutskottet

31.3.2019

 

 


Alla nyheter


Gamla nyheter

  • Tryck här för att ladda gamla nyheter...

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan