03.03.2019 ÖID friidrott r.f. VÅRMÖTE

 

Kallelse till ÖID friidrott rf:s vårmöte den 21.3.2019 kl. 18.30, Norrvalla, Vörå
 
§ 1. Mötets öppnande
 
§ 2. Mötets konstituering;
  • val av mötesordförande
  • val av mötessekreterare
  • val av två protokolljusterare
  • val av två rösträknare
§ 3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
 
§ 4. Konstateras de närvarande medlemmarna, samt deras befullmäktigade representanter
 
§ 5. Antagande av föredragningslistan
 
§ 6. Presenteras och behandlas verksamhetsberättelsen, bokslutet samt verksamhetsgranskarnas berättelse
 
§ 7. Besluts om fastställelse av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarspersoner
 
§ 8. Besluts om de åtgärder som bokslutet förutsätter
 
§ 9. Behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen
 
§ 10. Behandlas övriga ärenden som mötet enhälligt besluter uppta till behandling, dock inte ärende som berör § 14 i dessa stadgar
 
§ 11. Mötets avslutande
 
 
Vasa den 5 mars 2019
INGER NABB
 
Inger Nabb
ordförande
Utöver möteshandlingar kommer vi att diskutera framtidens lägersystem inom ÖID friidrott. Önskvärt är att alla föreningar är representerade.

Alla nyheter


Gamla nyheter

  • Tryck här för att ladda gamla nyheter...

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan