FM-resultatgränser 2020

Finlands Friidrottsförbund /Tävlingsutskottet

Resultatgränser till utomhus FM tävlingar 2020
Fastslagna i tävlingsutskottet 26.2.2020. Ändringar sen senaste år med bold text 

Startdatum för godkända resultatgränser är 1.5.2019

Här finns samma fil i pdf-format 

Kaleva spelen

ALLMÄNNA PRINCIPER 

 1. I tävlingen bör man alltid följa WA:s regler.
 2. Mästerskapsreglerna följs normalt t.ex. vad gäller nedre åldersgräns.
 3. Resultat bör uppnås i tävling som arrangeras av till SUL hörande förening, tävlingen skall ha annonserats på kilpailukalenteri.fi för att vara statistikduglig, (föreningstävling duger inte), eller finnas med i internationella tävlingskalendern.
 4. I löpgrenar godkänns inte resultat från s.k. mix-tävlingar med undantag av 5 000 m och 10 000 m i tävlingar där inte draghjälp ges av andra könet.
 5. Vindresultat godkänns inte. Undantag utgör mångkamperna där också vindresultat godkänns som resultatgräns.
 6. För löpsträckor upp till 800 m godkänns endast eltider.
 7. Resultat gjorda i samma grenar inomhus godkänns också.
 8. För 5000 och 10000m räcker uppnådd resultatgräns på en av sträckorna. 

  Observera: för rankinglistan duger inte alternartivt resultat från annan sträcka.


RANKING PRINCIPER

 1. För varje gren finns ett bestämt antal idrottare som eftersträvas (bilaga 1). 
 2. Deltaganderätt erhåller alla som klarat gränserna till Kaleva spelen 2020 under tiden 1.5.2019 - 5.8.2020(bilaga 2)
 3. Om resultatgränsen inte uppnåtts, men idrottaren har, under tiden 1.1.2020-5.8.2020, uppnått den minimigräns som finns nämnd i bilaga 3, kan idrottaren anmäla sig, via "kilpailukalenteri", till en s.k. ”väntelista”. Denna väntelista utgör den ranking från vilken idrottare ges deltaganderätt upp till önskat antal. Anmälningsavgiften returneras ifall idrottaren inte ges rätt att delta i tävlingen.
 4. I fall där idrottare inte ämnar delta i den gren, till vilken hen klarat resultatgränsen och är anmäld, måste detta genast meddelas till arrangören.
 5. I mångkamper, gång och för 10 000 m löpning kan minimigränsen uppnås under tiden 1.5.2019 – det 5.8.2020.
 6. Deltaganderätten enligt rankingen slås fast och delges efter att anmälningstiden löpt ut 7.8.2020.
 7. Ställningen kan följas i realtid på tilastopaja.fi
 8. Juryn har möjlighet att ge deltaganderätt på begäran om särskilda skäl föreligger.
 9. Dessutom beaktas möjligheten att utnyttja uppnådda resultatgränser i ersättande grenar i den utsträckning som omnämns i mästerskapsreglerna från 1.1.2020. 
 10. Noggrannare anmälningsinstruktioner finns på arrangörens hemsida.

 

 ÖNSKAT ANTAL IDROTTARE Bilaga 1

I följande lista finns önskat antal idrottare per gren i Kaleva spelen 2020

 
Herrar Gren Damer
24 100 m 24
27 200 m 27
24 400 m 24
27 800 m 27
14 1500 m 14
20 5000 m 20
20 10 000 m 20
24 110 m häck / 100 m häck 24
24 400 m häck 24
16 3000 m hinder 16
24 höjd 24
24 stav 24
24 längd 24
24 tresteg 24
20 kula 20
20 diskus 20
20 slägga 20
20 spjut 20
16 mångkamp 24För tävlingsgång anges inget önskat antal idrottare 

RESULTATGRÄNSER Bilaga 2

Resultatgränser till Kaleva spelen 2020 
(Bold=ändrade sen 2019)

Herrar Gren Damer
10,78 100 m 12,00
21,85 200 m 24,80
49,55 400 m 56.30
15.55,00 800 m 2.13,00
3.53,00 1500 m 4.30,00
15.00 5000 m 17.30,00
32.00 10 000 m 38.00,00
15,40 110 m häck / 100 m häck 14,15
55,25 400 m häck 62,50
9.40,00 3000 m hinder 11.15,00
1.99 höjd 1.74
4.80 stav 3.60
7.25 längd 5.95
14.50 tresteg 12.40
15.65 kula 13.00
50.20 diskus 46.00
62.50 slägga 57.00
73.00 spjut 51.00
6100 mångkamp 4500

 

Resultatgränser löpning 3000m (ersättande gren för 5000m) 

Herrar 
Gren 
Damer

8.30,00 

3000 m 

10.05,00

 

Resultatgränser tävlingsgång 

Herrar  Gång  Damer
- 3000 m 15.30,00
23.30,00 5000 m 26.30,00
49.30,00 10 km/10 000 m 55.,00,00
1.42,00 20 km/20 000 m 1.58,00
2.43,00 30 km -
4.45,00 50 km -

     

 


Minimigränser Bilaga 3

Om antalet anmälda idrottare som klarat resultatgränsen är färre än önskat, så kompletterar man antalet på basen av rankingen, dock under förutsättning att följande minimiresultat har avklarats inom utsatt tid. (Bold=ändrade sen 2019)

Herrar Gren Damer
10,90 100 m 12,25
22,25 200 m 25,20
50,00 400 m 58,20
1.57,00 800 m 2.16,50
4.00,00 1500 m 4.40,00
15.30,00 5000 m 18.25,00
33.00,00 10 000 m 40.20,00
16,20 110 m häck / 100 m häck 14,60
60,00 400 m häck 66,00
10.10,00 3000 m hinder 12.30,00
1.90 höjd 1.65
4.60 stav 3.30
6.95 längd 5.70
13.60 tresteg 11.90
14.70 kula 12.10
45.00 diskus 40.50
55.00 slägga 49.00
68.00 spjut 44.00
5500 mångkamp 4000

 


H/D 22-19-17-16-klassernas FM-tävlingar 

Inga resultatgränser.

 

 P/F 15-14-klassernas FM-tävlingar

Resultatgräns är åldersklassens egna A-klass resultat. Obs! Inga resultatgränser för mångkamper i dessa åldersklasser.

Deltagande i lagtävling: 
Till ifrågavarande åldersklassers lagtävling kan föreningen anmäla en idrottare med årets B-klass resultat för varje idrottare med A-klass resultat. (Inga resultatgränser i mångkampens lagtävling)

 

POJKAR 15 A B   FLICKOR 15 A B
100 m 12,30 12,85   100 m 13,40 13,95
300 m 40,60 43,00   300 m 44,70 46,80
800 m 2.16,00 2.26,00   800 m 2.33,00 2.43,00
2000 m 6.45,00 7.10,00   2000 m 7.40,00 8.10,00
100 m häck 15,80 16,80   80 m häck 13,10 13,95
300 m häck 45,00 47,00   300 m häck 49,50 52,00
1500 m hinder 5.35,00 6.00,00   1500 m hinder 6.20,00 6.45,00
höjd 1.62 1.50   höjd 1.49 1.39
stav 2.70 2.45   stav 2.20 1.95
längd 5.50 5.00   längd 4.90 4.50
3-steg 11.20 10.30   3-steg 10.20 9.50
kula 12.40 10.50   kula 10.20 9.40
diskus 36.00 32.00   diskus 28.00 24.00
slägga 36.00 31.00   slägga 32.00 26.00
spjut 48.00 42.00   spjut 34.00 29.00
3000 m gång 18.30,00 20.00,00   3000 m gång 19.30,00 21.00,00
             
             
             
POJKAR 14 A B   FLICKOR 14 A B
100 m 12,70 13,35   100 m 13,55 14,15
300 m 42,00 44,60   300 m 45,50 47,70
800 m 2.21,00 2.31,00   800 m 2.34,00 2.44,00
2000 m 7.00,00 7.30,00   2000 m 7.45,00 8.15,00
100 m häck 16,60 17,60   80 m häck 13,35 14,40
300 m häck 46,00 48,00   300 m häck 50,00 52,50
1500 m hinder 5.50,00 6.15,00   1500 m hinder 6.30,00 6.55,00
höjd 1.56 1.44   höjd 1.47 1.38
stav 2.60 2.30   stav 2.10 1.85
längd 5.15 4.65   längd 4.80 4.45
3-steg 10.20 9.40   3-steg 9.90 9.10
kula 11.20 9.80   kula 9.80 8.80
diskus 33.00 27.00   diskus 26.00 22.00
slägga 33.00 26.00   slägga 30.00 25.00
spjut 42.00 36.00   spjut 32.00 27.00
3000 m gång 19.30,00 21.00,00   3000 m gång 20.30,00 22.00,00


FM-stafett 
I följande gren används tidtagningsgräns: H/D 3x3000 m gång      60 min

I resultatlistorna publiceras endast de lag vars tider underskrider nämnda gränser.
Denna gräns beskriver hur länge tidtagningen hålls igång på de olika sträckorna. För att få placering och tid i resultatlistan måste laget komma i mål inom denna tid.FM-bangång

I bangång används följande tidtagningsgränser: 

H22/19 10000 m 1h 10min
D22/19 5000 m 35min
H17/16 5000 m 35min
D17/16 5000 m 35min


FM-landsvägsgång

I landsvägsgång används följande tidtagningsgräns:

Herrar 30 km 3h 10min
Damer 20 km 2h 13min 
H22/19 20 km 2h 13min 
D22 20 km 2h 13min
D19/17 10 km 1h 05min
H17 10 km 1h 05min
P/F15   5 km 0h 28min


I resultatlistorna publiceras endast de lag idrottare vars tider underskrider nämnda gränser.Denna gräns beskriver hur länge tidtagningen hålls igång på de olika sträckorna. För att få placering och tid i resultatlistan måste idrottaren komma i mål inom denna tid.


FM-maraton 

Resultatgränserna måste vara uppnådda på maraton, eller på halvmaraton, på officiellt uppmätt sträcka.


  Halvmaraton   Maraton
Herrar 1.17.00   2.51.00
Damer 1.33.00   3.30.00För övriga FM tävlingar 2020 används inte resultatgränser.

 

 

IS/26.02.2020

 

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan