Hall-FM-gränser-2020

Resultatgränser till FM hallsäsongen 2020
Fastslagna i tävlingsutskottet 20.11.2019  


Hall-FM H/D (15-16.02.2020, Tammerfors)
För seniorernas hall-FM finns två alternativa resultatgränser, ett
hallresultat gjort år 2018-2019 alternativt 2019-2020 eller ett
utomhusresultat gjort under år 2019: Herrar Damer hall/utomhus hall/utomhus 60 m 7,05 / 10,95 7,85 / 12,35 200 m 22,80 / 22,25 26,20 / 25,30 -i hall över 200 m: 22,50 25,80 400 m 51,50 / 49,60 60,50 / 57,50 -i hall över 200 m: 50,90 60,20 800 m 1.56,00 / 1.54,50 2.16,00 / 2.15,00 1500 m 4.00,00 / 3.56,50 4.38,00 / 4.38,00 3000 m 8.45,00 / 8.35,00 10.15,00 / 10.15,00 60 m häck 8,70 / 15,35 9,00 / 14,75 300 m häck 41,00 / 57,25 47,00 / 64,50
Höjd 1.98 / 1.98 1.70 / 1.70 Stav 4.95 / 4.95 3.50 / 3.50 Längd 7.00 / 7.00 5.75 / 5.80 Tresteg 14.10 / 14.10 12.00 / 12.10 Kula 15.75 / 16.00 13.00 / 13.00 4 x 1 varv - - 3000 m gång Resultatgräns * 5000 m gång Resultatgräns * Resultatgränsen bör vara gjord i den gren som idrottaren ämnar delta i! Observera att 60 m inomhus motsvaras av 100/110m ute. Undantag: I herrarnas och damernas 3000 m i hall duger även uppnådd resultatgräns på 5000 m. (Herrar 15.00,00 och damer 18.20,00) *) Undantag: I gånggrenarna duger utomhusresultatgräns oberoende i vilken gånggren resultatet är gjort i! (alltså ett resultat som uppfyller kraven för resultatgräns som gällde år 2019) Herrar Damer 3000 m gång - 15.30,00 5000 m gång 23.30,00 26.30,00 10km/10000 m gång 49.30,00 55.00,00 20 km/20000 m gång 1.42,00 1.58,00 30 km gång 2.43,00 - 50 km gång 4.45,00 -

Ungdomarnas hall-FM; H/D22-19-17 (22-23.2.2020, Helsingfors) 

I hall-FM för ungdomarna finns resultatgränser, enligt önskemål från
arrangören endast i några grenar. Dessa resultatgränser kan vara uppnådda
under förra (2018-2019) eller under nuvarande (2019-2020) hallsäsong
eller också under förra (2019) utomhussäsongen. H17 D17 Längd 5.90 5.20 Tresteg 12.00 10.70 Dessutom finns tidtagningsgränser för ungdomarnas hall-FM i gånggrenarna. För att få placering och tid så bör idrottaren gå ut på sitt sista varv
före denna tidsgräns. Tidsgränsen används som alternativ till resultatgräns. H22-19: 5000 m Tidtagningsgräns: 33 min H17: 3000 m Tidtagningsgräns: 20 min D22-19-17: 3000 m Tidtagningsgräns: 20 minFör FM-hallmångkampen 29.2-1.3.2020 i Helsingfors
Inga resultatgränser!

 

/IS-261119

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan