Instruktion för betalning av friidrottslicens 2018

FRIIDROTTSLICENS 2018

Betalningsanvisning för friidrottslicens

Enligt beslut av Finlands Friidrottsförbundsfullmäktige så är friidrottslicens obligatorisk i alla officiella friidrottstävlingar i Finland.

Vid betalning måste det personliga referensnumret användas! (Referensnumret från år 2017 får inte användas). Detta fås från nätbetalningstjänsten. Ifall rätt summa eller referensnumret inte används, kommer idrottarens namn inte med på listan över betalda licenser.

Allmän överblick över betalning via nätbetalningstjänst

Via nätbetalningstjänsten för FI-licensen fyller man i idrottarens personuppgifter och föreningens namn
(personnummer/signum är inte obligatoriskt). Dessutom görs en licens för idrottaren för säsongen.
Föreskrifter visas på skärmen.

Efter detta kan man skriva ut en betalningsanvisning med referensnummer, eller också betala licensen via standardbetalningstjänsten under en och samma förbindelse. (Detta kräver att betalaren har ett bankavtal som möjliggör betalning över nät). Ifall här beskrivna åtgärd inte lyckas så kan man anteckna bankkontonumret och referensnummern direkt från skärmen, och betala som normal betalning till bank

Personuppgifter

Till föreningarnas uppgift hör att uppdatera de egna medlemmarnas uppgifter; namn, födelsetid och adress. Vid problem skall den egna föreningen kontaktas. Endast föreningsbyten sköts av SUL.

Betala licensen

Via denna länk kan du betala friidrottslicensen
Efter att betalning skett syns namnet på listan med betalda licenser efter 2-3 bankdagar.
För att kunna se denna lista med betalda licenser så krävs användarrättigheter. Uppgifter om dessa har sänts till föreningarna. Uppgifter om giltighetstid ges av idrottarens egen förening.  Frågor vid problem kan sändas till lisenssit[at)sul.fi. Skanna kvittot, sänd det tillsammans med uppgifter om förening, namn på licensinnehavaren samt en kort förklaring.  För returnering av avgifter debiteras en behandlingsavgift om 10 €.

Föreningarnas användarrättigheter

Föreningarna kan betala och föra in de egna licensidrottarna i friidrottsregistret.
I sådana fall kan föreningen betala en "klumpsumma" och registrera de idrottare för vilka betalningen skett.
Föreningen behöver användarrättigheter till friidrottsregistret, för att få tillgång till buntlicensfunktionen.
Man kan fråga efter användarrättigheter hos Finlands Friidrottsförbund. Betalningsinstruktion kan laddas från registret ”järjestösäännöt/ohjeet”.

Länk till friidrottsregistret: https://www.yleisurheilurekisteri.fi/

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan